Numer konta

W celu dokonywania wpłat podajemy numer konta stowarzyszenia:

84 2030 0045 1110 0000 0369 7300