Posiedzenie Zarządu

Informujemy, że w dniu 14.02.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

  1. Przegląd deklaracji i przyjęcie nowych członków.
  2. Opracowanie ramowego programu zlotu w Szreniawie.
  3. Kalkulacja opłat za udział w zlocie.
  4. Sprawy bieżące Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu,

Marcin Królikowski