Automobilklub Stargardzki – Sekcja Pojazdów Zabytkowych 2016

Przypominamy wszystkim członkom o konieczności opłacenia składki klubowej na rzecz Automobilklubu Stargardzkiego.

Prosimy wpłacać na konto Automobilklubu składkę roczną w wysokości 60 zł. (stawka wyższa niż w roku 2015)11

Legitymacje członkowskie proszę przesłać wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem na adres Pana Andrzeja Nocenia

Andrzej Nocen
ul. Spółdzielcza 24b
73-110 Stargard Szczeciński