Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia

Drodzy członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Citroen Oldtimer Club Polska,

W sobotę 5.10.2019 w Koszalinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Przeprowadzono standardowe, przewidziane prawem procedury związane z corocznym raportowaniem.
Na Walnym Zgromadzeniu , na ręce WZ pisemną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu złożyli Konrad Dula i Marcin Królikowski. Tym samym wygasły ich funkcje jako członków Zarządu. Zaszła więc zmiana w składzie Zarządu.

Podziękowanie

Korzystając ze sposobności, pospołu i każdy z osobna, składamy najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy głębokiej wdzięczności wszystkim, którzy wspierali nas i pomagali przy dotychczasowej działalności w klubie i stowarzyszeniu!
Konrad Dula
Marcin Królikowski